Vikten av säkra produkter i mässmonter/scen

Mattor för mässor och event

Om du planerar att ställa ut på en mässa eller medverka på ett event kommer du märka att det är många saker att hålla reda på. Inte minst i fråga om säkerhet. Det viktigaste med en mässa är att du som utställare måste marknadsföra dina produkter på ett säkert sätt. Därför är det viktigt vilka produkter du använder i din mässmonter eller på scenen.

Under en mässa är det tusentals med människor som befinner sig i lokalen och oftast håller en mässa på under flera dagar, till och med upp till en vecka. Det kräver säkerhet, tåligt material vad gäller golv och mattor, samt montrar och andra tillbehör.

Mässans säkerhet

Kraven är höga under en mässa och det ligger mycket jobb bakom för att kunna garantera att besökarna inte skadar sig eller att en brand utlöses. Både stora och små event ska ha ett övergripande säkerhetssystem och rutiner för hur arrangörerna ska agera om något skulle hända. Det ska finnas all utrustning som kan behövas vid en eventuell olycka. Men du som utställare har ansvar att följa de regler som finns och att du är insatt i det säkerhetssystem som gäller. Det är viktigt att nålfiltsmattan håller rätt flamskyddsklass. Något att tänka på är att både räddningstjänst och lokalägaren kan ha olika krav på vilket flamskydd de kräver.

Flamskydd

När du bygger upp din monter eller mässtält finns det några saker att tänka på ur säkerhetssynpunkt. En av dessa faktorer är flamskydd. Vanligtvis är det ett krav att ditt pop-up tält är just flamsäkert och att du kan uppvisa ett certifikat som styrker det. Det gäller även om du vill använda material som vanligtvis är lättantändliga. Om du vill använda dig av plast och textilier som vanligtvis ska du tänka på att välja produkter i dessa material som är flamsäkra.

Även golvet måste vara säkert

Vanligtvis tar du som utställare med dig eget mässgolv eller matta och samma regler gäller här. Du måste se till att det är säkert och följer de restriktioner som gäller för mässan. Om du hyr är oftast uthyrarna väl medvetna vad du kan använda och vad kan användas. Därför kan det vara en fördel att hyra om du är osäker på vad du ska köpa, om du inte tänker använda golvet ofta eller om ditt golv har några år på nacken.

Säker reklam för besökarna

Poängen med att medverka på en mässa eller ett event är att synas, att göra reklam för dina produkter och ditt företag. Därför är det viktigt att du använder stora skyltar, så kallade roll-ups. Se till att du väljer modeller är brandsäkra och godkända produkter för mässor.

Barn och säkerhet

Flera arrangörer har som regel att inga barn under 16 år får vara i mäss- eller eventhallarna i samband med uppbyggnad eller rivning. Det innebär att om du har med dig dina barn så får de inte vistas i hallen när du sätter upp eller river din monter, lägger eller tar upp mässgolvet eller rullar ihop eller ut mattan. Observera att det är även förbjudet att nyttja alkohol under dessa moment, även om du sätter dig ner för att koppla av en stund.

Offentlig miljö

I offentliga miljöer som till exempel teatrar, eventarenor, mässor, köpcentum eller där personer har mer eller mindre allmän tillgång till lokalerna måste golvet vara flamskyddat.

Men det kan även finnas andra orsaker till att du vill ha flamskyddade material. Till exempel i garage eller verkstäder där personal eller du själv handskas med lättantändliga vätskor och värme eller svetsar kan vara en anledning att använda flamskyddade tyger och mattor. En annan tanke är faktiskt hemmet. Varför inte använda flamskyddade mattor och gardiner och känna dig säker. Ljus, kaminer eller el-kablar och kontakter som blir varma är direkta brandrisker. Varma lampskärmar är en annan brandrisk som enkelt kan uteslutas med flamskyddade material.